Mielenterveyspalvelut & osallisuus

Yksi l.i.n.c:n yhteistyötahoista on Portoferraion alueella toimiva Altamarea, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille päivätoimintaa ja asumispalveluita. L.i.n.c tarjoaa Altamarean tiloihin työntekijöitä esimerkiksi puhdistus- ja puutarha-alan töihin. Lisäksi yhdistyksen tarjoamat osallistavat kulttuuritoiminnot ovat yhtä lailla Altamarean asiakkaille suunnattuja.

Pääsimme Altamareaan tutustuessa vierailemaan sekä päivätoimintakeskuksessa että yhdessä ympärivuorokautisessa asumisyksikössä. Kaikkiin Altamarean palveluihin tullaan joko lääkärin tai psykologin lähetteellä. Asumispalveluita on tarjolla ympärivuorokautisessa asumisyksikössä (8 paikkaa) ja hajasijoitetuissa asunnoissa (3 asuntoa). Joskus asiakkaat ovat muuttaneet omilleen, jolloin tukea on voitu tarjota myös kotiin vietävänä tuetun asumisen palveluna. Tavoitteena asumispalveluissa on valmentaa asiakkaita itsenäiseen elämään. Jos asiakkaat eivät käy päivätoimintakeskuksessa, pyritään heille järjestämään muunlaisia osallisuutta tukevia palveluita, kuten työkokeilujaksoja. Tutustuminen asumisyksikköön oli varsin pysäyttävä kokemus, sillä ihan joka päivä ei tule käytyä Italialaisessa 1500-luvulla rakennetussa Villassa. Asumisyksikön tunnelmassa näyttäytyi kodinomaisuus ja tietynlainen harmonia.

Asumisyksikön huoneet olivat valmiiksi kalustettuja ja tilavia.

Mielenterveyskuntoutujien päivätoimintakeskuksen toimintakeskus teki yhtä lailla vaikutuksen. Toimintakeskuksen tilat olivat hyvin avarat – erikseen oli olohuonemainen tila ja ”aktiviteettitila”. Keskuksella oli myös keittiö, jossa asiakkaille tarjottiin ruoka. Toimintakeskus oli avoinna aamukahdeksasta iltakahdeksaan. Laitosasunnolla asuville asiakkaille tarjottiin kyyti päivätoimintakeskukselle ja takaisin päivittäin. Aktiivisia kävijöitä päivätoimintakeskuksella kerrottiin olevan 20-25 ja kävijöiden määrää jouduttiin jakamaan eri päiville lukumäärän suuruuden takia. Tutustumisen aikana saimme nähdä suuren määrän käsitöitä ja taideteoksia, joita asiakkaiden kanssa oli tehty. Sisustuksessa hyödynnettiin monin paikoin asiakastöitä. Paikka huokui rauhallista ja sallivaa tunnelmaa. Iloa tuotti päästä huomaamaan, kuinka mielenterveyskuntoutujille oikeasti haluttiin rakentaa oma turvallinen yhteisönsä, jossa he saavat osallistua toimintaan omien toiveidensa ja tarpeittensa mukaisesti. Mielenkiintoisena seikkana tutustumisen aikana nousi myös esille, kuinka joskus päivätoimintakeskukseen tulee harjoitteluun sellaisia nuoria, joilla peruskoulun suorittaminen on hankalaa ja uhkaa jäädä kesken. Paikka pystyy tukemaan siis muitakin syrjäytymisvaarassa olevia kohderyhmiä.

Päivätoimintakeskuksen ”olohuone”.
Päivätoimintakeskuksen asiakkaat olivat tehneet upeita luomuksia!

Halusin nostaa jo otsikkotasolla esille sanan osallisuus, sillä se jäi puhututtamaan päivän vierailujen jälkeen kaikkein vahvimmin. Kuten l.i.n.c:n toimintaperiaatteisiin kuuluu yhteisöjen kehittäminen, näyttäytyivät mielenterveyskuntoutujien palvelut hyvinkin yhteisölähtöisiltä. Asiakkaista haluttiin huolehtia, tarjota osallistumismahdollisuuksia ja myös tehdä tavoitteellista eteenpäin suuntaavaa työtä. Italia taitaa olla maa, jossa ketään ei jätetä yksin.