Esittely

Kansainvälinen henkilöstövaihtohanke aikuiskoulutukselle 2020–2023, Erasmus+

Bridge to Europe II –hanke mahdollistaa edeltäjänsä (Bridge to Europe) tavoin Silta-Valmennusyhdistyksen työntekijöille Job Shadowing -ulkomaanjaksoja, joiden ensisijaisena tavoitteena on hyvien käytäntöjen ja toimintamallien löytäminen sekä oman ammattitaidon vahvistaminen. Lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä opitaan kumppaniorganisaatioiden parhaita käytänteitä ja sovelletaan niitä Silta-Valmennusyhdistyksen toiminnan kehittämisessä. Tarve liittyy rikosseuraamusasiakkaiden, päihdekuntoutujien sekä maahanmuuttajien oppimiseen ja oppimispolkujen mallintamiseen sekä ohjaus- ja valmennusmenetelmiin liittyvään osaamiseen. Erityisenä osaamistarpeena on digitaalisten menetelmien, välineiden ja palvelujen käyttöön liittyvät haasteet kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien asiakasryhmien osalta.

Bridge to Europe II -hankkeessa toteutetaan kymmenen henkilöstövaihtoa Euroopan eri maihin. Sopivia kumppaneita on jo kartoitettu, osa kartoitetaan hankkeen aikana. Jaksoille valitaan työntekijöitä, jotka työssään ohjaavat asiakkaita tai työskentelevät kehittämistoiminnan parissa. Lisäksi yhdistyksen johtotehtävissä olevia henkilöitä osallistuu jaksoille.

Ensimmäinen aikuiskoulutuksen Erasmus+ -liikkuvuushanke (Bridge to Europe) on osoittanut, että ulkomaanjaksot ovat hyödyllisiä osallistujien ammattitaidon kehittymiselle ja jaksojen aikana opittuja hyviä käytäntöjä on pystytty integroimaan osaksi yhdistyksessä tehtävää valmennustyötä. Lisäksi osallistujatasolla ulkomaanjaksoihin sidotut kielen ja kulttuuriin tuntemukseen liittyvät tavoitteet tukevat sekä laadukasta asiakastyötä että yhdistyksen kehittymistoimintoja laajemmin.