Porto Azzurron vankila

Tiistaina pääsimme tutustumaan Porto Azzurron vankilaan, sen henkilökuntaan. Pääsimme tarkkailemaan ja kyselemään myös Progetto L.i.n.c. :n tarjoamaan vankien ohjaukseen sekä virastoasioiden hoitamiseen vankilan ulkopuolella. Noin kaksi kertaa viikossa L.i.n.c.:n työntekijöistä Sara ja Rachele käyvät vankilassa tapaamassa asiakkaitaan.

Vankila on perustettu historialliseen Forte San Giacomon linnoitukseen, jonka rakensivat alunperin espanjalaiset noin 1600-luvulla. Muurien sisäpuolella on siviili”kylä”, jossa sijaitsee toimistoja, puutarhoja, henkilökunnan asuntoja ja muita vankilan toimintoihin tarkoitettuja rakennuksia. Suljetulla puolella majoittuvat vangit.

Vankeja on muutamissa kategorioissa. Tuomiotaan aloittavat, uudet vangit majoittuvat tarkkailuosastolle muutamista viikoista muutamiin kuukausiin arviointijaksolle. Tämän jälkeen heidät sijoitetaan vankilan muille osastoille. Porto Azzurron vankilaan sijoitetaan vankeja, joiden tuomiot ovat pitkiä. Monet ovat saaneet tuomion aseellisista ryöstöistä, vakavista väkivaltarikoksista tai henkirikoksista. Tuomiot ovat huomattavan pitkiä verrattuna Suomen tuomioihin, noin 20 vuotisia keskimäärin ja tässä vankilassa vähintään 10 vuotisia.

Vapauksia valita

Vangeilla on mahdollisuus tehdä työtä tai opiskella. Tämä ei ole pakollista, vaan he saavat itse päättää osallistuako vai eikö. Työmahdollisuuksia on käyttäytymisen sekä tuomion pituuden ja laadun mukaan joko suljetulla puolella, siviilipuolella tai kokonaan vankilan ulkopuolella. Opiskelumahdollisuuksia on myös useita. On mahdollista suorittaa italialainen peruskoulu, lukio tai ammattipätevyys sekä myös korkeakoulututkintoja. Ammattivaihtoehtoja oli vain puutarhanhoito/maanviljelys (hyötypuutarhat), rakennusala tai kiinteistönhoito ja puhtaanapito. Näihin ammatteihin vangit opiskelivat työn ohessa. Monet vangit työskentelevät vankilan ulkopuolella kiinteistöhoidossa, rakennuksilla, viinitarhoilla tai turismin parissa. Elban saarella työtä on tarjolla eniten kesäaikana, joten jos vangit ovat päässeet turistikaudella työskentelmään vähintään kuusi kuukautta he ovat talviajan oikeutettuja työttömyyskorvaukseen.

Useimmat vangit valitsivat jonkin työn tai koulutuksen. Lähinnä vain jo eläkkeellä olevat saattoivat valita muita aktiviteettaja tuomion ajaksi. Joitain vastuutehtäviä saattoi silti olla. Monet maahanmuuttajataustaiset aloittivat mieluiten italian kielen opiskelulla ennen siirtymistä muihin töihin tai opintoihin.

Virastoasiointi

L.i.n.c. toimii vankien linkkinä virastoihin. Vangit voivat jättää pyynnön ohjaajan tapaamiselle ja ohjaaja saa nimilistan tapaamispyynnöistä. Tapaamisella asiakas kertoo pyyntönsä ja saa tarvittaessa neuvoja asiansa hoitamiseen. Tapaamisten jälkeen ohjaaja hoitaa asiakkaiden asiat vankilan ulkopuolisissa virastoissa. Vangeilla ei ole mahdollisuutta päästä internettiin ja hoitaa asioita verkkopalveluissa. Italiassa monissa virastoissa ei myöskään ole tarjolla verkkopalveluita, vaan asiat hoidetaan paikanpäällä.

Pääsimme seuraamaan ja kuulemaan vankien pyyntöjä. Rachelella oli aamupäivälla noin puolentoistatunnin vastaanottoajalle 22 asiakastapaamista suunniteltuna. Kaikkia hän ei ehtinyt tapaamaan vaan hän valitsi jonosta kiireisimmät asiat sekä vangit, joiden pyyntöä hän pystyi edistämään. Joidenkin asiakkaiden kohdalla asia ei ollut vielä edennyt, joten ne siirtyivät seuraavaan viikkoon.

Asiakkaiden pyynnöt liittyivät:

  • Henkilötodistusten uusimiseen tai hakemiseen
  • Työttömyysajan ilmoitukseen tai korvauksen hakemiseen
  • Oleskelulupaan
  • Eläkkeen hakemiseen
  • Rahan vastaanottamiseen eläkelaitoksesta (rahalähetykset tulevat usein postitoimistoon)
  • Perheasioiden hoitamiseen, kuten avioerohakemukseen, huoltajuusasioihin sekä lasten tapaamisoikeuksiin tai perhetapaamisten järjestämiseen vankilassa.

Päivä oli täynnä ihmisten kohtaamista ja italialaisten virastojen, lakien sekä järjestelmien hahmottamista. Olipa kiva, että pääsimme vierailulle yhdessä kollegan kanssa, niin loppupäivän saimme jakaa ajatuksia, kysymyksiä ja ihmetyksiä.